Florovit- Jesienny iglak 8kg

 • NM3747
 • Nowe
 • Wyślij do znajomego

  Florovit- Jesienny iglak 8kg

  Florovit- Jesienny iglak 8kg

  Odbiorca: :

  * Pola wymagane

    lub  Anuluj

Kupując teraz ten produkt otrzymasz punktów: 10 . W Twoim koszyku będzie punktów: 10 które można przekształcić w kupon o wartości 2,00 zł .


Dostępność: Ten produkt nie występuje już w magazynie

106,38 zł

Udostępnij to porównanie znajomym:

Nawóz jesienny do iglaków, to idealny nawóz w granulacie dla wszelkiego rodzajów roślin iglastych. Zwiększa odporność roślin na choroby i przemarzanie. Zapewnia roślinom szybszy start na jesień. 

Zastosowanie:

Nawóz jesienny do iglaków Florovit, jest przeznaczony do posypowego nawożenia drzew i krzewów iglastych w okresie jesiennym. Dostosowany do potrzeb takich drzewów i krzewów iglastych jak : cis, choina, cyprysik, cypryśnik, daglezja, jałowiec, jodła, sosna, matesekwoja, modrzew, świerk., tuja itp. Opowiednio dobrane składniki mineralne nawozu wspomagają mechanizmy drewnienia, a tym samym chronią iglaki przed wymarzaniem zapewniając im odpowiedni poziom zabezpiecznia w okresie zimowym.. Zwiększona zawartość potasu i fosforu zwiększa odporność na przymrozki oraz korzystnie wpływa na gospodarkę wodną roślin.

Nawóz ponownie można użyć również wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji. Dzięki temu warunki wzrostu i rozwoju roślin w okresie wiosennym zostaną polepszone. 

Stosowanie:

Stosować do końca września rozsypując nawóz wokół drzew i krzewów. Nawożenie należy przeprowadzić dwukrotnie w odstępie 4 - 6 tygodni. W zależności od wieku i wielkości rośliny zaleca się zastosowanie 5 g (wypukła łyżeczka od herbaty) nawozu na każdy 1 metr wysokości drzewa lub krzewu. Przy obliczaniu dawki nawozu dla roślin płożących należy przyjąć 5g nawozu na każdy 1 metr średnicy rośliny. Nawóz należy stosować na powierzchni odpowiadającej średnicy korony i w miarę możliwości wymieszać z glebą, tak aby nie uszkodzić korzeni. W przypadku form kolumnowych powierzchnia wysiewu powinna być dwukrotnie większa niż średnica korony. Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia. Jedna łyżka stołowa zawiera średnio 15 g nawozu


Właściwości:

Skład nawozu:

NAWÓZ WE: Nawóz NPK (MgO + SO3) 4,5 – 8,0 – 27,0 (3,0 + 28,0) z żelazem.

4,5% (N) azot całkowity; 4,5% (N) azot amonowy; 8,0% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 5,2% (P2O5) pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie; 27,0% (K2O) tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie; 3,0% (MgO) tlenek magnezu całkowity; 28,0% (SO3) trójtlenek siarki całkowity; 2,3% (Fe) żelazo całkowite.

Wydajność 100 roślin

Srodki ostrożności:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 - Działa drażniąco na oczy

H315 - Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P102: Chronić przed dziećmi P261: Unikać wdychania pyłu

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza


Podobne produkty